<progress id="vsrxh"></progress>
 • <acronym id="vsrxh"></acronym>

  <span id="vsrxh"></span>

    <track id="vsrxh"><i id="vsrxh"></i></track>

    <optgroup id="vsrxh"><em id="vsrxh"><del id="vsrxh"></del></em></optgroup>
    <ol id="vsrxh"><blockquote id="vsrxh"></blockquote></ol>

     1. <strong id="vsrxh"></strong>
      生意寶 | 全球化工網 | 韓國化工網 | ChinaChemNet點擊下載生意通,與百萬生意人談生意! ·免費注冊 ·用戶登錄 ·服務中心 
     2. 中國化工網首頁 >> 化工助手 >> 藥物化學大辭典

      藥品英文名 藥品中文名稱 效構類別
      glucosulfamide  葡磺胺  合成抗菌藥>磺胺類 
      maleylsulfathiazole  馬來磺胺噻唑  合成抗菌藥>磺胺類 
      nitrosulfathiazole  硝磺胺噻唑  合成抗菌藥>磺胺類 
      phthalylsulfathiazole  酞磺胺噻唑  消化系統>腸道消炎藥>磺胺類, 合成抗菌藥>磺胺類 
      salazosulfamide  柳氮磺胺  消化系統>腸道消炎藥>氨基水楊酸衍生物, 合成抗菌藥>磺胺類 
      salazosulfathiazole  柳氮磺噻唑  合成抗菌藥>磺胺類 
      stearylsulfamide  硬脂磺胺  合成抗菌藥>磺胺類 
      sulfacetamide  磺胺醋酰  眼科用抗感染藥>合成抗菌藥>磺胺類 
      sulfadimidine  磺胺二甲嘧啶  合成抗菌藥>磺胺類>短效 
      sulfisomidine  磺胺索嘧啶  合成抗菌藥>磺胺類>短效 
      vanyldisulfamide  香草磺胺  合成抗菌藥>磺胺類 
      phthalylsulfamethizole  酞磺胺美唑  合成抗菌藥>磺胺類 
      succinylsulfathiazole  琥珀磺胺噻唑  合成抗菌藥>磺胺類>腸道抗感染藥 
      sulfadiazine  磺胺嘧啶  合成抗菌藥>磺胺類>中效 
      sulfadiazine sodium  磺胺嘧啶鈉  合成抗菌藥>磺胺類>中效 
      sulfadicramide  磺胺戊烯  合成抗菌藥>磺胺類>眼科用抗感染藥 
      sulfaguanidine  磺胺脒  消化系統>腸道消炎藥>磺胺類, 合成抗菌藥>磺胺類 
      sulfamerazine  磺胺甲嘧啶  合成抗菌藥>磺胺類>長效 
      sulfamerazine sodium  磺胺甲嘧啶鈉  合成抗菌藥>磺胺類>長效 
      sulfanilamide  磺胺  合成抗菌藥>磺胺類>短效 
      sulfaproxyline  磺胺普羅林  合成抗菌藥>磺胺類 
      sulfathiazole  磺胺噻唑  合成抗菌藥>磺胺類>短效 
      benzylsulfamide  芐磺胺  合成抗菌藥>磺胺類 
      furmethoxadone  呋甲噁酮  合成抗菌藥>硝基呋喃類 
      nifurethazone  硝呋乙宗  合成抗菌藥>硝基呋喃類 
      共有211條記錄,9頁,顯示1-25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁
      其他庫:化學品法規 中國專利 國際專利 國家標準 國際標準 化學品安全數據庫(msds) 外貿常識 合同范本 報關指南 商檢指南 國際區號 國家代碼
      啪啪啪,啪啪网,啪啪社区,啪啪啪视频